Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

 

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 46 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 października 2016 roku.
Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu.
Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dla klientów detalicznych nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno opałowe (S4, M2) pozyskane kosztem i staraniem kupującego (samowyrób – KN). Organizacją pozyskania i sprzedaży tego drewna zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach. Leśniczy prowadzi również sprzedaż drewna opałowego (S4), żerdzi użytkowych (S3b), słupków ogrodzeniowych (S2a) pozyskanych kosztem skarbu (KS). Sprzedaż drewna w leśnictwach za pośrednictwem leśniczego odbywa się w środy i piątki pomiędzy piątym a ostatnim dniem miesiąca. Nadleśnictwo posiada również w sprzedaży detalicznej niewielkie ilości papierówek iglastych i liściastych (S2), „kopalniaka" (S10) jak również surowca tartacznego (W0) iglastego i liściastego. Zakup tych sortymentów (S2, S10, W0) odbywa się w biurze Nadleśnictwa. Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, aktualnymi Zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz ramowymi warunkami technicznymi na drewno w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Sprzedaż choinek odbywa się w miesiącu grudniu. Więcej informacji udziela specjalista ds. ochrony lasu - 605 251 294