Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Turystyka

Lasy Nadleśnictwa Barlinek obejmują północną część Puszczy Barlinecko-Gorzowskiej. Zwarty kompleks leśny z dobrymi drogami dojazdowymi, zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicona rzeźba terenu z licznymi jeziorami – to wszystko niedaleko miasta Barlinek – stwarzają idealne warunki dla wypraw turystycznych miejscowej i przyjezdnej ludności. Tak atrakcyjne przyrodniczo tereny stanowią doskonałą bazę do prowadzenia edukacji leśnej. 


Wyświetl większą mapę

 Mapa turystyczna Nadleśnictwa Barlinek.

Mając to na uwadze, Nadleśnictwo Barlinek indywidualnie lub we współpracy z Gminą Barlinek zorganizowało i udostępniło dwie ścieżki rowerowe z przystankami edukacyjnymi oraz ścieżkę edukacyjną przy mieście. Lokalizacja urządzeń turystycznych i obiektów ochrony przyrody pokazana jest na mapie turystyczno-przyrodniczej.

Turystyka

Poza obiektami turystycznymi wykorzystanymi do edukacji leśnej (patrz wyżej) do dyspozycji turystów na terenie nadleśnictwa są:
1. kwatera myśliwska (dewizówka) w miejscowości Lipy nad J. Lubie
2. 4 miejsca biwakowania ulokowane nad jeziorami
    ·  Leśnictwo Barlinek nad J. Żydowo
    ·  Leśnictwo Niesporowice nad J. Wielki Pełcz
    ·  Leśnictwo Okunie nad J. Okunie
    ·  Leśnictwo Moczydło nad J. Moczydło
3. 2 miejsca odpoczynku
4. 1 punkt widokowy
5. 1 parking śródleśny
6. szlaki turystyczne PTTK
7. szlaki rowerowe

OPŁATY ZA MIEJSCA BIWAKOWANIA - w załączniku poniżej.

Fot. Dewizówka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Lipach

Materiały do pobrania