Certyfikat FSC Certyfikat FSC

Certyfikat FSC

Nadleśnictwo Barlinek prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej, co potwierdzają posiadane certyfikaty.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w marcu 1999 roku, jako jedna z pierwszych dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce, uzyskała certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC®. (czytaj więcej)

Certyfikat FSC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat odpowiedzialnej gospodarki leśnej wg systemu FSC o numerze: SGS-FM/COC-000243 ważny jest do 15 kwietnia 2019 roku.

  

Materiały do pobrania