Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

ZOSTAŃ OPIEKUNEM RYBOŁOWA!

ZOSTAŃ OPIEKUNEM RYBOŁOWA!

I Ty możesz zostać wolontariuszem projektu LIFE

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza do współpracy w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce".

Więcej informacji: http://www.lasy.gov.pl/informacje/wydarzenia/zostan-opiekunem-rybolowa


Lista aktualności Lista aktualności