Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Narada terenowa leśniczych szkółkarzy.

Narada terenowa leśniczych szkółkarzy.

Jak co roku szkółkarze spotkali się by przedyskutować zagadnienia dotyczące produkcji szkółkarskiej.

We wrześniu na terenie Nadleśnictw Kłodawa i Barlinek odbyła się narada szkoleniowa dla leśniczych szkółkarzy. Był to doskonały moment do spotkania się praktyków we własnym gronie, konstruktywnych rozmów oraz wymiany doświadczeń. W pierwszy dzień uczestnicy gościli na terenie nadleśnictwa Kłodawa. Po krótkim przywitaniu przez Zastępcę  Nadleśniczego P. Tadeusza Szyszko, została przedstawiona multimedialna prezentacja poświęcona biografii Włodzimierza Korsaka. Niezwykła postać, przyrodnik , podróżnik i pisarz. Związany z Lasami Państwowymi i Gorzowem Wielkopolskim a osobiści z Kłodawą.  Na szkółce leśnej w Kłodawie,  leśniczy Beata Bernatowicz przedstawiła aktualną produkcję szkółkarską, prowadzoną na potrzeby własne jak i odbiorców z zagranicy. Uczestnicy mieli okazję skosztować przepysznych suszonych owoców jabłoni i grusz. Owoce pochodzą ze starych odmian drzew, również rozmnażanych poprzez okulizacje w szkółce. Ten ciekawy i nietuzinkowy projekt służy propagowaniu zdrowego stylu życia, owoce nie są sprzedawane a rozdawane w ramach słodkich gadżetów do różnych instytucji. 

Szkółkarze w drodze do Nadleśnictwa Barlinek mieli możliwość zobaczenia Muzeum Wojskowości, Szkolnictwa i Wsi w Dziedzicach niedaleko Barlinka, a  w nim sale prezentujące dawną kuchnię, kuźnię, drewutnię, sypialnię i salę lekcyjną. Muzeum założyło Stowarzyszenie Przyjaciół Dziedzic w 2005 r. Stowarzyszenie za cel stawia sobie przechowywanie pamiątek oraz przekazywanie historii walk, jakie na tym terenie stoczyli żołnierze w czasie II Wojny Światowej.

Kolejnym punktem narady było Archiwum Klonów Dębu bezszypułkowego w Leśnictwie Moczkowo (N-ctwo Barlinek). Archiwum powstało z ponad 300-letnich Dębów bezszypułkowych rosnących na terenie naszego nadleśnictwa. Warto nadmienić, że pod względem wieku jest to jedna z 4 największych populacji tego gatunku w Europie.

Szkółkarze mieli okazję zobaczyć również szkółkę leśną w Moczydle, gdzie omówiono zagadnienia produkcji szkółkarskiej, i problemy związane z odbiorcami z poza lasów. Zaprezentowana została również stacja meteorologiczna, jej wykorzystanie i możliwości archiwizowania danych pogodowych. Miłym akcentem była wizyta Pana Andrzeja Szelążka Dyrektora RDLP w Szczecinie, który podczas przemówienia podkreślił jak istotne jest ciągłe doskonalenie się w tym co robimy. Chwalił szkółkarzy za profesjonalizm i życzył sukcesów w pracy.

Pierwszy dzień zakończył się tematem bartnictwa, o którym opowiadał Pan Piotr Zmarzlik leśniczy leśnictwa Niesporowice, pierwszy bartnik ziem zachodnich.

Drugi dzień upłynął pod znakiem wykładów: Pana prof. Waldemara Tredera nt.: Techniki i technologii nawodnienia szkółek oraz dr. Krzysztofa Klamkowskiego nt.: Oceny stosunków powietrzno-wodnych gleb i podłoży ogrodniczych. Dostępne metody pomiarowe – ich zalety i ograniczenia.

Tegoroczne szkolenie było szczególnie ważne, bowiem przybliżyło szkółkarzom problematykę produkcji sadzonek dla zewnętrznych odbiorców, podpisywaniu umów i terminowym odbiorem materiału ze szkółki.  Zaproszeni wykładowcy zaprezentowali temat nawadniania szkółek racjonalnego wykorzystania wody i nowoczesnych metod pomiaru. Aspekt szczególnie ważny w latach suszy a szczególnie tak skrajnej jaką obserwujemy w roku obecnym.


Lista aktualności Lista aktualności