Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

EDUKACJA BEZ GRANIC

EDUKACJA BEZ GRANIC

Szkółkę leśną w Moczydle odwiedziła grupa dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK.

21 września szkółkę leśną w Moczydle odwiedziła grupa dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom BRATEK wraz z uczniami III klasy integracyjnej SP nr 1 w Barlinku.

Obcowanie ze światem przyrody to jedna z najlepszych form nauki świata zwierząt i roślin. Wzrok, dotyk, słuch, czy też węch pozwalają na odczuwanie szerokiego spektrum wrażeń i doznań.

Stowarzyszenie Bratek w swej pracy stawia na zmysłowość, dlatego też spacer po leśnych ścieżkach, czy zajęcia w sali edukacyjnej pozwoliły uczestnikom „dotknąć” lasu i poznać pracę leśnika.

Spotkanie to było częścią realizacji projektu „Społecznik” pod hasłem  „Zabawy z wiatrem i pod wiatr”. Beneficjentem projektu są osoby niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym „Bratek” oraz uczniowie III klasy integracyjnej SP 1 w Barlinku.


Lista aktualności Lista aktualności