Wydawca treści Wydawca treści

Groźny pożar w leśnictwie Krzynka 02.07.2019 | Piotr Smorąg ...
Niebezpieczny pożar w leśnictwie Szable 05.06.2019 | Piotr Smorąg ...

Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Kolejny kurs drwali za nami.

Kolejny kurs drwali za nami.

Od 6 do 19 kwietnia 2019 r. na terenie naszego Nadleśnictwa odbyła się II edycja kursu drwali.

Często zadajemy sobie pytanie - Kto to jest pilarz?

Specyfika jego pracy przez setki lat nie uległa zmianie. Pilarz miał pozyskać drewno. Dawniej był to człowiek, który pracował w obozach drwali, prowadząc niejednokrotnie koczownicze życie w lesie, wędrując miedzy wycinkami lasu, dzisiaj to osoba pracująca przy pomocy nowoczesnych, ergonomicznych pilarek.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów w tej dziedzinie 6 kwietnia rozpoczęła się już druga edycja szkolenia dla operatorów pilarek i wykaszarek. Przez blisko 2 tygodnie 7 uczestników z powiatu choszczeńskiego i myśliborskiego zgłębiało tajniki tego niełatwego zawodu pod okiem instruktorów: Przemysła Jaworskiego oraz Marcina Koziołka.

 

Kurs organizowany był przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza’ w ramach projektu pn.: "Pojezierze w pracy", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia miały na celu praktyczną naukę zawodu, ale też zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Kurs obejmował 32 godziny lekcyjne teorii oraz 128 godziny lekcyjne praktycznej nauki w terenie.