Wydawca treści Wydawca treści

Groźny pożar w leśnictwie Krzynka 02.07.2019 | Piotr Smorąg ...
Niebezpieczny pożar w leśnictwie Szable 05.06.2019 | Piotr Smorąg ...

Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zamieranie sosen w Nadleśnictwie Barlinek

Zamieranie sosen w Nadleśnictwie Barlinek

Konsekwencje ubiegłorocznej suszy.

Od pewnego czasu coś złego dzieje się z naszymi sosnami, w różnych częściach naszego nadleśnictwa igły koron tych drzew przebarwiają się na niepokojący rdzawy kolor. Po wielu zgłoszeniach służby leśnej o tym zjawisku należało zacząć działać w celu ratowania drzewostanów sosnowych.

           Nadleśnictwo Barlinek  w dniu 26.02.2019 r. wraz z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie oraz przedstawicielami Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku przeprowadziło lustrację terenową w celu ustalenia przyczyn zjawiska oraz wypracowania metod jego zapobieganiu. Przeglądu sosen dokonano w leśnictwie Krzynka oraz Okno. Ustalono, że w leśnictwach tych występuje zjawisko częściowego lub całkowitego zamierania koron sosen. Główną przyczyną zamierania koron sosen jest najprawdopodobniej grzyb Sphaeropsis sapinea. Wzrost aktywności tego grzyba spowodowany jest osłabieniem drzew wskutek długotrwałej suszy w 2018 roku.

Niestety drzewa porażone przez tego grzyba będą musiały zostać wycięte, ponieważ osłabione stały by się doskonałą bazą żerową dla szkodników wtórnych, co doprowadziłoby do rozprzestrzeniania się tych szkodników oraz patogena w sąsiadujących drzewostanach sosnowych.

Pracownicy Nadleśnictwa stale monitorują stan zdrowotny oraz sanitarny drzewostanów, w których odnotowano nasilone zjawisko zamierania koron, zwłaszcza pod kątem obecności szkodników wtórnych. Pojawiający się posusz zasiedlony przez szkodniki wtórne jest już usuwany, zgodnie ze sztuką leśną, by zapobiec rozprzestrzenianiu się tych owadów.